torsdag 25 oktober 2012

Tal hos SPES
Idag inledningstalar Hägglund på SPES (riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd) 25-års jubileum.