måndag 8 oktober 2012

CMIV

Dagens sista besök är på CMIV på universitetssjukhuset där de bland annat genomför virtuella obduktioner.