måndag 8 oktober 2012

Fallprevention

På Landeryds vårdboende får partiledaren se en prototyp för hur kommunen tillsammans med FOI jobbar med fallprevention.