måndag 8 oktober 2012

LEAD i Norrköping

Måndagen tillbringar Göran i Östergötland tillsammans med landshövding Elisabeth Nilsson. Dagen börjar hos LEAD Incubator i Norrköping där tre företag beskriver sin resa inom hälso- och omsorgsområdet.