tisdag 9 oktober 2012

Från Linköping till Stockholm...

... där partiledaren pratar om regeringens reformer inom psykiatrin på konferensen Nya vägar mot framtidens psykiatri i SKL:s regi.