måndag 8 oktober 2012

Hälsodagbok

På Universitetssjukhuset får Hägglund se hur de arbetar med hälsodagboken för hjärtsviktsvård i hemmet.