lördag 21 april 2012

Partistyrelsemöte

Helgen ägnas bland annat åt möte med partistyrelsen som också bjudit in alla partiets distriktsordföranden. Just nu diskussion om det pågående politikutvecklingsarbetet.