måndag 23 april 2012

Inviger Folkhälsostämman


Hägglund talar om hur folkhälsan ytterligare kan förbättras i Sverige.
Huruvida folkhälsan gynnas av följande motionstips eller inte kan man säkert diskutera. Stämmans deltagare fick i varje fall ta del av det här numret som inledning. Klart underhållande: