fredag 27 april 2012

Damer på led

Efter framträdandet är det många som önskar växla några ord med partiledaren.