lördag 21 april 2012

Maria Fälth tackar partiledaren...

... för talet och den gåva på 10 000 kronor som partiet, genom partiledaren, överlämnat till KdK.