torsdag 8 mars 2012

Kväll i götet

Tillsammans med ledningen för KD i Göteborg.