fredag 30 mars 2012

Gruppbild

Och så samlas hela klassen till en gemensam bild.