fredag 30 mars 2012

Föräldrar förebygger

Partiledaren får information om det framgångsrika arbetet Föräldrar Förebygger som på några år dramatiskt lyckas sänka användandet av alkohol och tobak bland högstadieeleverna. Media finns också på plats för att lyssna och ställa frågor.