lördag 3 mars 2012

KDU kickoff!

Under lördagen talar partiledaren på Kristdemokratiska ungdomsförbundets kickoff!