onsdag 22 maj 2013

Konferens med kunglig glans

Hägglund är idag värd för en internationell högnivåkonferens om kvalitetsregister i sjukvården. På bilden syns, förutom Hägglund, den indiska och ungerska hälsoministern och dagens hedersgäst, Prins Daniel.