måndag 6 maj 2013

Frågor från pressen

Smålandspressen fanns på plats för att ställa frågor om huruvida det ska vara möjligt för personer dömda till rättspsykiatrisk vård att ha tillgång till mobiltelefon.