fredag 21 september 2012

Magnetröntgen i miniformat

På lekterapin har de byggt upp ett sjukhusrum i miniformat. Hägglund hänger här vidden lilla magnetröntgen.