fredag 21 september 2012

Fredag i Karlstad

Fredagen börjar med ett möte med Värmlandssamverkan som styr landstinget i Värmland. Hägglund pratar om regeringens satsningar på sjukvårdsområdet.