måndag 4 juni 2012

Staben planerar

Staben har flytt staden för ett par planeringsdagar i skärgården.