onsdag 13 juni 2012

Sommarmingel

Hägglund har bjudit in alla KD-tjänstemän på sommarmingel och samtal om det nya strategidokumentet.