torsdag 24 maj 2012

Tal i Ljusgården

Hägglund talar till departementets anställda.