fredag 25 maj 2012

Göran och pristagarna

Hägglund har nu delat ut Guldskalpellen och flankeras här av projektledarna Malena Lau och Erik Olsson tillsammans med några av de doulor som varit engagerade i kampanjen.