måndag 16 januari 2012

Partimöte i Borås

Distriktet i Södra Älvsborg har bjudit in partiledaren för att ge sin syn på aktuella politiska frågor, partiets läge och framtiden.