fredag 13 januari 2012

BUP

Nu på besök på BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) i Halmstad för att bland annat få information om deras arbete med BUP-linjen.