måndag 10 juni 2013

Hägglund delar ut Nordiska Folkhälsopriset vid Nordiska ministerrådet