måndag 4 mars 2013

Promenad genom Dublin

Partiledaren befinner sig i Dublin för informellt ministermöte med kollegerna inom EU.