onsdag 13 februari 2013

På plats i Kalmar

Dagen tillbringas i Kalmar där Hägglund möter företrädare för länets kommuner och landsting för ett samtal om hur vi tillsammans förbättrar vården för våra mest sjuka äldre.