onsdag 9 januari 2013

Hägglund har ordet

Här presenterar han Skånes resultat i jämförelse med resten av landet.