onsdag 21 november 2012

På Allergistämman 2012

Tillsammans med Astma och allergiförbundets förbundsordförande Ingalill Bjöörn.