fredag 6 juli 2012

Torgmöte i Borgholm?

Partiledaren står med en mikrofon på torget i Borgholm kl. 07.39. Kanske en illa vald torgmötestid med en utmärkt tid att medverka i P1 morgon.