torsdag 9 februari 2012

Samtal med elever

Hägglund pratar med ett par av förstaårseleverna på Vård- och omsorgsprogrammet.