måndag 6 september 2010

Lunch på lasarettet

Hägglund äter lunch tillsamans med läkare på Kalmar lasarett. Samtalet kretsar bland annat kring läkemedel och palliativ vård.