fredag 27 augusti 2010

Torgmöte i Trollhättan

Hägglund frågas ut av regionrådet monica selin.