torsdag 6 maj 2010

Boklansering Politik 2.0

Hägglund talar på lanseringen av boken Politik 2.0 i vilken han har
beskrivit sitt eget användande av sociala medier.